logo

Zwemvereniging ZOB ’66
Oud-Beijerland

Uitkomst vrijwilligerstaken (ALV)

Beste Leden / Ouders / Verzorgers,

Op 22 April hebben wij de Algemene Leden Vergadering gehouden, waarin u in
gesprek kon gaan met het bestuur over (bepaalde) onderwerpen, die voor u en de
vereniging belangrijk zijn.De opkomst van leden was zeer groot, 25 leden + 4 bestuursleden.
Nog dank aan allen, die zijn gekomen.


Een van deze onderwerpen was het wel of niet verplicht maken van de
vrijwilligerstaken, die onze vereniging heeft en ingevuld dienen te worden.
De afgelopen jaren heeft het bestuur op verscheidene manieren geprobeerd om het
werven van vrijwilligers te bewerkstelligen, helaas is het resultaat van nieuwe
aanmeldingen voor vrijwilligers-taken altijd zeer beperkt geweest, wat resulteert in
een beperkt aantal vrijwilligers voor veel taken in de vereniging en deze draaiende te
houden.


Er is een uitgebreide discussie geweest tussen bestuur en de leden.
Een uitgebreide uitleg vanuit het bestuur, waarom, welke functies, hoeveel keer per
jaar enz. en daaruitvolgende vragen vanuit de aanwezige leden zijn zo goed mogelijk
beantwoord door het bestuur.


Aan het eind van de discussie en de gestelde vragen vragen, is er een stemming
geweest, wel of niet verplichten van de vrijwilligerstaken. De uitkomst van de
stemming was 24 voor verplichten, 1 onthouding, 0 tegen.
Door deze uitkomst van stemming is het verplicht uitvoeren van vrijwilligerstaken
door de leden / ouders / verzorgers aangenomen en zal per komend seizoen worden
uitgevoerd.
Een email met de openstaande vrijwilligerstaken en de inhoud van deze taken volgt
zsm.