Algemene ledenvergadering 4 april 2022

Algemene ledenvergadering   Uitnodiging aan alle leden en ouders van jeugdleden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Datum:         4 april 2022 Aanvang:      20.45 uur Plaats:          Zwembad De Boogerd   Agenda : Opening en mededelingen Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19-4-2021 en 22-11-2021 Ingekomen stukken Algemeen Secretariaat Jaarverslag 2021 Vaststelling jaarrekening 2021 Verslag […]