Inschrijfformulier

 

Achternaam (verplicht)

Voorletters (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mail (verplicht)

Uw IBAN nummer (verplicht)

Hierbij machtig ik Zwemvereniging ZOB66 te Oud-Beijerland om de jaarlijks verschuldigde contributie / aan de KNZB verschuldigde bijdrage(n) van bovenstaande rekening te incasseren. De contributie-inning zal halfjaarlijks door ZOB66 worden uitgevoerd in februari en september van elk jaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en vermeld op de website en in het jaarverslag.

Studerend of schoolgaand (verplicht)
janee

Waarom lid geworden?

Waarvan kent u Z.O.B.'66?

Meld zich aan als lid en wil deelnemen aan het onderdeel

Eventuele opmerking